Jouni Kaskiharju

Eduskuntaan 2019
gallery/icon2
gallery/icon1
gallery/peruss_logo_rgb
gallery/pallo
Tervetuloa sivuilleni!

 

Kirjoitteluani voi seurata myös somessa, lisäksi täältä löytyy puolueen tarjoama vaalisivusto.

 

Facebook profiili

Facebook vaalisivu

Twitter

 

Jotain rajaa.

Turvallisuus ja sananvapaus

 

Kansalaisten turvallisuuden ja oikeusturvan pitää kulkea kaiken muun edellä eikä niistä tingitä.
Maahanmuuton pitää olla työperäistä ja tarve-harkintaan perustuvaa poislukien opiskelijat ja avioliitot. Turvapaikanhakijoiden pitää olla todis-tettavasti hädänalaisia saadakseen oleskeluluvan.


Mikäli oleskelulupaan ei ole oikeutta, pitää lait-tomasti maassa oleva poistaa maasta mahdol-lisimman pian. Odotusaikana olisi rajoitettu sosi-aaliturva, jota sovelletaan myös paperittomina maassa olijoihin. Suomi ei voi olla koko maailman sosiaalitoimisto.

 

Länsimainen sananvapaus ja yksilönvapaus on ehdoton. Jos yhtä kansanryhmää, uskontoa tai
poliittista ryhmittymää voidaan arvostella, niin silloin pitää voida myös kaikkia muita.


Mikään eikä kukaan ole kenenkään muun tai minkään yläpuolella. Historia on opettanut, että mikäli kansa vaiennetaan niin seuraavaksi kansa nousee. Jos ei kynällä, niin sitten miekalla.

Terveys ja hyvinvointi

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee pitää julkisina verovaroin rahoitettuina peruspalveluina.
Terveyspalvelujen yksityistäminen on varainsiir-toa veronmaksajilta veroparatiiseihin. Se raha, mikä kunnallisessa terveydenhuollossa palautuu kunnan kassaan, yksityisillä se menee osak-keenomistajille.


Julkista sektoria pitää harventaa suorittavaan portaaseen koskematta. Terveydenhuollosta,
opetuksesta, turvallisuudesta eikä puhtaana-pidosta saa leikata, mutta moniportaista ja -päistä virkamieskuntaa, joka ei tuota mitään, pitää supistaa.

 

Tämä voidaan tehdä luonnollista tietä elä-köitymisen kautta ilman irtisanomisia toimintojen siitä häiriintymättä.

Talous ja työllisyys

 

Kannatan pienyrittäjälähtöistä politiikkaa sekä yksityisen omistuksen kunnioittamista. 


Työnteon pitää olla aina kannattavaa joten siitä pitää saada panosta vastaavaa tuottoa eli palkkaa.


Tempputyöllistäminen tilastojen kaunistami-seksi on lopetettava, tunnin tai kaksi kuussa työtä tekevää ei voi kutsua työlliseksi.
 

En lämpene ajatukselle, jossa työreformilla jaettaisiin käytettävissä oleva työ kaikkien kesken, luomalla kaikille osa-aikatyö pienemmällä palkalla ja kaikkien työssä-käyvien siirtymistä samalla toimeentuen asiakkaiksi.